2019 lapkričio

Lietuvos elektros energetikos asociacija turi parengusi statybos taisykles

Primename, kad Lietuvos elektros energetikos asociacija turi parengusi ir įteisinusi  statybos taisykles „Elektros energetikos objektų ir įrenginių statyba“, kurios reikalingos atestatų pratęsimui/gavimui. Šios statybos taisyklės Asociacijos nariams platinamos nemokamai. Visi kiti, norintys įsigyti minėtas taisykles, gali kreiptis į Asociaciją el. paštu info@leea.lt arba telefonu +370 698 35527.