Lietuvos elektros energetikos asociacija turi parengusi statybos taisykles

Primename, kad Lietuvos elektros energetikos asociacija turi parengusi ir įteisinusi  statybos taisykles „Elektros energetikos objektų ir įrenginių statyba“, kurios reikalingos atestatų pratęsimui/gavimui. Šios statybos taisyklės Asociacijos nariams platinamos nemokamai. Visi kiti, norintys įsigyti minėtas taisykles, gali kreiptis į Asociaciją el. paštu info@leea.lt arba telefonu +370 698 35527.