Kaip tapti nariu?

KODĖL VERTA TAPTI ASOCIACIJOS NARIU:

Galimybė operatyviai spręsti problemas su užsakovais;

Galimybė teikti pastabas ir pasiūlymus ruošiant normatyvinius dokumentus;

Nariams rengiami susitikimai aktualiais klausimais su valdžios institucijų, užsakovų vadovais;

Nariams rengiami susitikimai su naujų rinkų dalyviais, ekspertais;

Nariams teikiama naujausia informacija apie energetiką bei teisės aktų projektus ir rengiamus pasiūlymus;

Nariai yra informuojami apie santykius su kitomis energetikos veiklą kontroliuojančiomis institucijomis ir svarstomų klausimų eigą;

Didesnės galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų skiriamomis lėšomis: Asociacijos, kaip partnerės, dalyvavimas konkursuose prideda papildomų balų konkursų dalyviams.

NARYSTĖS PARAIŠKA:

Prašymo priimti į LEEA narius pavyzdys (apie įmonę reikalinga pateikti informacija išvardinta prašymo prieduose): prašymas