2018 spalio

Panevėžio kolegijoje įvyko projekto SMARTEL pristatymas

2018 m. spalio 25 d. Panevėžio kolegijoje, kuri yra Asociacijos narė, įvyko projekto SMARTEL (Smart Metering & home Automation technologies Re-Training for electricians, dotacijos sutartis Nr. 2016-1-LT01-KA202-023154) demonstracinis renginys. Renginio metu energetikos įmonių atstovams, profesinio mokymo centrų mokytojams ir mokiniams, dirbantiems elektrikams ir visiems kitiems namų automatika besidomintiems asmenims buvo pristatyti projekto SMARTEL tikslai, uždaviniai, …

Panevėžio kolegijoje įvyko projekto SMARTEL pristatymas Skaityti daugiau »

Lietuvos elektros energetikos asociacija parengė ir įteisino naujas statybos taisykles

Lietuvos elektros energetikos asociacija parengė ir įteisino naujas statybos taisykles „Elektros energetikos objektų ir įrenginių statyba“. Šios statybos taisyklės Asociacijos nariams platinamos nemokamai. Visi kiti, norintys įsigyti minėtas taisykles, gali kreiptis į Asociaciją el. paštu leea@dev.noriuparduotuves.lt arba telefonu +370 698 35527.

Asociacija plečia savo veiklą: praplėstos profesinių žinių vertinimo sritys

Praplėstos Asociacijos profesinių žinių vertinimo sritys – nuo šiol vertiname ir specialiųjų statybos darbų vadovų žinias. Asociacija pagal STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ turi teisę tikrinti statybos inžinierių profesines žinias srityse: Projekto dalys: elektrotechnikos darbai: – elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos); – procesų valdymo ir automatizacijos; – elektroninių ryšių (telekomunikacijų); …

Asociacija plečia savo veiklą: praplėstos profesinių žinių vertinimo sritys Skaityti daugiau »