Asociacijos veikla

Asociacijos tikslai:

Būti pilnateise integralia Lietuvos energetikos dalimi;

Operatyviai reaguoti į energetikos sektoriaus problemas;

Pavyzdinis projektų įgyvendinimas ir plėtra naujose rinkose;

Energetikų ugdymas ir šios profesijos populiarinimas.

 

ASOCIACIJOS FUNKCIJOS:

Užtikrinti, kad Nariai konkurencinėje aplinkoje nepatirtų perteklinių kliūčių ar ribojimų;

Identifikuoti svarbiausias sektoriaus problemas;

Pasiūlyti efektyviausius problemų sprendimo formatus;

Spręsti energetikos darbuotojų mokymo ir atestavimo klausimus;

Kaip partneriui, dalyvauti teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti;

Bendradarbiauti su giminingomis asociacijomis ir dalyvauti bendruose projektuose;

Stiprinti elektros energetikos sektoriaus įvaizdį, viešinti Asociacijos veiklą žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose.

 

KODĖL VERTA TAPTI ASOCIACIJOS NARIU:

Galimybė operatyviai spręsti problemas su užsakovais;

Galimybė teikti pastabas ir pasiūlymus ruošiant normatyvinius dokumentus;

Nariams rengiami susitikimai aktualiais klausimais su valdžios institucijų, užsakovų vadovais;

Nariams rengiami susitikimai su naujų rinkų dalyviais, ekspertais;

Nariams teikiama naujausia informacija apie energetiką bei teisės aktų projektus ir rengiamus pasiūlymus;

Nariai yra informuojami apie santykius su kitomis energetikos veiklą kontroliuojančiomis institucijomis ir svarstomų klausimų eigą;

Didesnės galimybės pasinaudoti ES struktūrinių fondų skiriamomis lėšomis: Asociacijos, kaip partnerės, dalyvavimas konkursuose prideda papildomų balų konkursų dalyviams.