Elektros kokybę užtikrinantys tinklų rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi ne vartotojų, o ESO lėšomis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl apskaičiuotos prijungimo įmokos pagrįstumo.

Vartotojas kreipėsi į ESO prašydamas padidinti leistinąją naudoti galią objekte. ESO vartotojui išduotose prijungimo sąlygose nurodoma, kad siekiant vartotojo objektui užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą, bus rengiamas investicinis projektas ir darbus savo lėšomis atliks ESO, tačiau vartotojui taip pat priskirtas apmokėti 39 metrų atstumas už esamo tinklo rekonstrukciją. Vartotojas su tuo nesutiko ir prašė VERT įpareigoti ESO perskaičiuoti prijungimo įmoką ir įpareigoti tinklo gerinimo darbus atlikti savo lėšomis.

VERT nurodė, kad Operatorius, apskaičiuodamas vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo įmoką, atsižvelgia į tai, kad jei vartotojui pateikus paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų ar leistinosios naudoti galios padidinimo, nustatoma, kad dar to neatlikus operatoriaus tinklo techniniai parametrai ir persiunčiamos elektros energijos kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, elektros tinklų techniniai parametrai gerinami ir tinklų rekonstrukcija atliekama tinklų operatoriaus lėšomis.

Šiuo atveju nustatyta, jog linija nuostolinga ir ji jau turėjo būti rekonstruota, o poreikis atlikti elektros tinklo pertvarkymus atsirado iki vartotojo kreipimosi į ESO dėl galios didinimo objekte.

VERT nutarė, jog tinklo rekonstrukcijos darbai turėtų būti vykdomi ESO lėšomis bei neturėtų būti įtraukiami į vartotojui skaičiuojamą prijungimo įmoką. Prijungimo įmoka turėtų būti skaičiuojama vertinant tik su vartotojo objekto prijungimu (galios didinimu) susijusius techninius sprendinius.

VERT įpareigojo įmonę iš naujo apskaičiuoti prijungimo įmoką, įvertinus tai, kad tinklų rekonstrukcijos darbai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti esamiems vartotojams tiekiamos elektros energijos kokybę, turėtų būti vykdomi pačios įmonės lėšomis.

VERT informacija