Elektros energetika: sritis universaliam specialistui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skiria daug dėmesio energetinio efektyvumo ir energetikos sektoriaus nepriklausomumo stiprinimui, tačiau plečiant šį sektorių susiduriama su dideliu bei vis augančiu šiuolaikinių specialistų trūkumu.

Atsižvelgdama į tai, kad šios srities parengiamų specialistų rinkos poreikiams patenkinti nepakanka, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Elektros inžinerijos katedra pasiūlė bakalauro studijų programą – Elektros energetikos inžineriją. Tai universali programa, suteikianti galimybę išmokti projektuoti, valdyti ir analizuoti elektronikos grandines, kurti ir taikyti inovatyvius inžinerinius sprendimus. Studijų programa sudaryta taip, kad suteiktų studentui platų žinių spektrą: nuo fundamentalių elektronikos žinių iki modernių energetikos technologijų bei išmaniųjų elektronikos valdymo sistemų. Ši programa visiškai atitinka rinkos poreikius, nes yra parengta bendradarbiaujant su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ atstovais.

VGTU iki šiol siūlė tarp Lietuvos ir užsienio studentų paklausią elektros energetikos srities magistrantūros studijų programą lietuvių ir anglų kalbomis, todėl kvalifikuotų ekspertų grupė, pasirengusi perduoti žinias būsimiems specialistams, jau yra sukaupta.

Elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventai gebės projektuoti elektroninius įtaisus, projektuoti ir prižiūrėti energetikos sistemas, vykdyti energetikos sistemų diagnostiką, integruoti elektronikos ir elektros inžinerijos naujoves į esamas energetikos sistemas, atlikti įvairaus sudėtingumo inžinerines užduotis, vykdyti eksperimentus, derinti teorinius ir praktikos elementus, analizuoti ir spręsti elektros energetikos problemas, kurti išmaniąsias elektros inžinerijos srities sistemas.

Parengti aukštos kvalifikacijos elektros energijos inžinieriai gebės savarankiškai ir atsakingai dirbti elektros energijos tiekimo ir perdavimo bei elektros energetikos įrenginių naudojimo srityse.

VGTU informacija