Vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos gairės

Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (VEI)  liepos 11 d. vykusiame pasitarime pristatytos vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekto gairės. VEI yra įpareigota parengti ir iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui tvirtinti vieningą (nacionalinę) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą, kuria vadovaujantis bus vykdomas energetikos darbuotojų atestavimas nuo 2019 m. liepos 1 d. visiems energetikos darbuotojams užtikrinant vienodas sąlygas.

Pasitarime dalyvavo Energetikos ministerijos, Nacionalinio akreditacijos biuro, energetikos darbuotojus sertifikuojančių įstaigų, energetikos bendrovių ir energetikos asociacijų atstovai, tame tarpe ir mūsų Asociacijos atstovai.

Dalyviams buvo pristatyta kaip keisis energetikos darbuotojų sertifikavimo – atestavimo procesas nuo 2019 metų liepos 1 dienos, kokias funkcijas vykdys VEI ir kokias sertifikavimo įstaigos, supažindino su sertifikavimo rūšimis ir kriterijais bei pokyčiais, susijusiais su energetikos darbuotojų sertifikavimo periodiškumu.

Projekto gairėse siūloma, kad energetikos darbuotojų egzaminas būtų iš dviejų dalių – sprendžiamų testų kompiuteriu. Tik išlaikius pirmąjį testą, sudarytą iš saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklių reikalavimų, bus galima laikyti antrąjį, suformuotą iš bendrųjų, veiklą energetikos sektoriuje įtvirtinančių, teisės aktų reikalavimų.

Pasitarime dalyvavę asmenys, atsižvelgdami į sukauptą patirtį atestuojant energetikos darbuotojus sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse, pateikė siūlymus, į kuriuos bus atsižvelgta rengiant vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projektą. Susitikime taip pat aptarti aktualūs klausimai, susiję su energetikos darbuotojų išsilavinimu, jų mokymų kokybe ir atestavimu.

Ateityje taip pat bus bendradarbiaujama su sertifikavimo įstaigų, energetikos įmonių ir asociacijų atstovais, jog vieninga (nacionalinė) energetikos darbuotojų sertifikavimo schema būtų efektyvi priemonė siekiant užtikrinti patikimą energetikos įrenginių eksploatavimą ir juos eksploatuojančių žmonių saugą.

Vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos gairės.