Asociacija vykdo statybos specialistų profesinių žinių vertinimą

Lietuvos elektros energetikos asociacija yra įgaliota organizacija, kuri pagal STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ turi teisę tikrinti statybos inžinierių profesines žinias.

Statybos specialistų profesinių žinių vertinimas vykdomas pagal šias statybos darbų sritis:

projekto dalys (pagal STR 1.04.04:2017), programos žymuo E-162-17-LEEA:

– elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos);
– procesų valdymo ir automatizacijos;
– elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
– apsauginės signalizacijos;
– gaisro aptikimo ir signalizavimo.

specialieji statybos darbai (pagal STR 1.06.01:2016), programos žymuo E-172-18-LEEA:
elektrotechnikos darbai:
– elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;
– elektros tinklų (iki 400 kV įtampos) tiesimas;
– statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
– procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
– statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
– statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Kontaktai: projektų vadovė Aušra Kalinauskienė, tel. +370 639 44686, el. paštas  ausra@leea.lt

Preliminarus profesinių žinių vertinimo egzaminų grafikas 2024 m.

Profesinių žinių vertinimo įkainiai

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-162-17-LEEA

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-172-18-LEEA.