Verslui – dviejų milijonų eurų parama oro taršai mažinti

\"kam.jpg\"

Nuo pirmadienio, vasario 1 d., įmonės kviečiamos teikti paraiškas paramai, skirtai mažiau taršiems įrenginiams ar technologijoms diegti kuro deginimo įrenginiuose. Jas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) galima teikti  iki kovo 31 d.

Paramai pagal šį kvietimą š Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos skirta 2,2 mln. eurų. Į ją gali pretenduoti tie projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas tęstinis jo apsaugos efektas. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui – 200 tūkst. eurų, tačiau subsidija negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Ši parama – tai galimybė verslui svariai prisidėti prie oro taršos mažinimo ir pasiruošti įgyvendinti europinės direktyvos, apribojančios tam tikrų teršalų, išmetamų iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekį, reikalavimus. Jais nuo 2025 m. bus griežtinamos normos kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, bet mažesnė kaip 50 MW, o įrenginiams, kurių galia 1 MW ar didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW, normos įsigalios 2030 m.

Kvietimas teikti paraiškas šiai paramai yra pakartotinis. Dabar pretenduoti gauti finansavimą galės daugiau pareiškėjų – ne tik kietąjį, bet ir kitų rūšių kurą deginančių įrenginių naudotojai.

LR aplinkos ministerijos pranešimas