2016-03-09 įvyks Asociacijos visuotinis narių susirinkimas

2016-03-09 įvyks Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
Detalesnė informacija išsiųsta Asociacijos nariams.