KTU EEF doktorantams – galimybė vienu metu įgyti tiek Lietuvos, tiek Ispanijos universitetų mokslinį laipsnį

Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto atstovai iš Ispanijos grįžo su nauja bendradarbiavimo sutartimi su Ispanijos Elčės Migelio Hernandezo universitetu mokslo ir tyrimų srityse.

Pasirašydami naująją bendradarbiavimo sutartį, universitetai įsipareigojo ne tik bendradarbiauti per juose veikiančias mokslines grupes, bet ir suteikti galimybę tiek vienos, tiek kitos šalies doktorantams įgyti dvigubą mokslinį laipsnį. Tai pirmoji tokio pobūdžio elektros ir elektronikos mokslo krypties doktorantūros programa Lietuvoje.