Aplinkos ministras K. Trečiokas pristatė pramonei aktualius klausimus

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas sausio 12 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijoje savo pristatymo metu informavo, kad pagal Europos Sąjungos Energetikos tarybos 2015 m. pabaigoje patvirtintas išvadas ir parengtas gaires, Lietuva iki 2019 m. privalo parengti Nacionalinį energetikos ir klimato kaitos veiksmų planą, kurį rengs Energetikos ir Aplinkos ministerijos.
Aplinkos ministras K. Trečiokas yra baigęs KPI (dabar KTU) Elektrotechnikos fakultetą ir įgijęs inžinieriaus elektriko mechaniko specialybę.

Aplinkos ministro pranešimas „Pramonei aktualūs aplinkos klausimai“