Energinio efektyvumo konferencija Vilniuje

2015 m. gruodžio 17 d. Vilniuje \”Croen Plaza\” viešbutyje vyko konferencija „Nuo technologijų iki kompetencijų: pasirengimas energiškai efektyvios statybos reikalavimams nuo 2016 m.“. Konferencijoje buvo analizuojamos temos: nuo pastatų energinio naudingumo reglamentavimo iki profesinio mokymo kvalifikacijos sistemos aktualijų ir darininkiškų profesijos asmenų mokymo.

Konferencijos pranešimai:

Build UP Skills ENERGOTRAIN iniciatyvos pristatymas
Mantas Jonauskas, Regioninis inovacijų centras

Pastatų energinio naudingumo reglamentavimo perspektyvos, vykdant ES įsipareigojimus
Tomas Baranauskas, LR Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos
normavimo skyrius

Lietuvos profesinio mokymo kvalifikacijų sistemos aktualijos
Saulius Baliukynas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Kaip galėtų atrodyti laisvanoriška darbininkiškų profesijų asmenų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo schema
Mantas Jonauskis, Regioninis inovacijų vadybos centras

Žingsnis po žingsnio į A klasę
Eugenijus Zaremba, UAB „Veikmė“

Įmonių įtraukimas į darbininkiškų profesijų asmenų mokymą: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro patirtis
Andrius Šipkinas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Lietuvos kvalifikacijų sandara: kvalifikacijų lygiai, kvalifikacijos suteikimas, pripažinimas.
doc. dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras.