Akredituota pirmoji energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos informuoja, kad akredituota pirmoji energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga, Lietuvos elektros energetikos asociacijos narys – VšĮ „Energetikų mokymo centras\” Sertifikavimo skyrius.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą, liudijantį, kad VšĮ „Energetikų mokymo centras\” Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai\” nuostatas ir šiai įstaigai suteikta teisė vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą. Daugiau informacijos rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nab.lt, srityje „Akredituotos įstaigos\”, skiltyje „Asmenų sertifikavimo įstaigos\”.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo\” pakeitimo\” nuo 2016 m. sausio 1 d. energetikos darbuotojų atestavimo veiklą galės vykdyti tik energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai\”.