Lietuva jau viršijo atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rodiklį, nustatytą 2020 metams

Praėjusiais metais Lietuva viršijo šaliai nustatytą atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo rodiklį. Europos Sąjungos nustatytas įpareigojimas Lietuvai – 2020 metais bendrajame galutiniame energijos suvartojime 23 proc. turi sudaryti AEI.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. AEI dalis bendrame šalies energijos balanse sudarė 23,58 % (padidėjo 0,63 % lyginant su 2013 m.). 2014 metais atsinaujinančių išteklių energijos dalis elektros energijos gamybos sektoriuje sudarė 13,70 % (padidėjo 0,56 %), šildymo ir aušinimo sektoriuje – 41,61 % (padidėjo 3,89 %). Transporto sektoriuje AEI dalis sudarė 3,23 % (sumažėjo 1,41 %).

\"\"
AEI dalis pagal sektorius, 2012-2014 m.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 m. pasiekti 23 proc. AEI šalies bendrajame galutiniame energijos suvartojime, o AEI dalį transporto sektoriuje padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti strateginiai tikslai leidžia didinti vietinės energijos gamybos pajėgumus ir toliau plėtoti AEI Lietuvoje. Įstatyme taip pat yra numatyti nacionaliniai tikslai 2020 metams atskiriems sektoriams: elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalį padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc.; centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, – ne mažiau kaip iki 60 proc., o namų ūkiuose šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse AEI dalį padidinti ne mažiau kaip iki 80 proc. Įstatyme numatytas tikslas AEI dalį transporto sektoriuje padidinti ne mažiau kaip iki 10 % kol kas išlieka sunkiausiai įgyvendinamas.