Komisija parengė 2014 m. energetikos sektoriaus plėtros apžvalgą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, siekdama užtikrinti rinkos dalyvių informuotumą apie svarbiausias tendencijas, įvykius, kainų pokyčius, atliktas investicijas gamtinių dujų, elektros energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos, taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sektoriuose, parengė 2014 m. energetikos sektoriaus plėtros apžvalgą.

Esminiai 2014 m. rodikliai

Kiekiai: 2014 m. nežymiai augo elektros energijos suvartojimas ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys. Gamtinių dujų ir šilumos energijos buvo suvartota mažiau, taip pat sumenko ir iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos kiekis.
• 2014 m. Lietuvoje suvartota 12,4 TWh elektros energijos, t. y. 2,4 proc. daugiau nei 2013 m. (12,1 TWh), importas, palyginus su 2013 m., augo 2,2 proc. – nuo 7,61 iki 7,78 TWh, eksportas mažėjo 74,2 proc. (nuo 0,66 iki 0,17 TWh), gamybos apimtys sumenko 7,3 proc. (nuo 4,4 iki 4,1 TWh).
• 2014 m., palyginus su 2013 m., parduoto geriamojo vandens kiekis didėjo 2,45 proc., nuo 92,10 iki 94,36 mln. m3, nuotekų tvarkymo apimtys augo 2,41 proc., nuo 87,90 iki 90,02 mln. m3.
• 2014 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 2581,6 mln. m3, t. y. apie 4 proc. mažiau nei 2013 m. (2700,9 mln. m3), mažiau dujų transportuojama ir gamtinių dujų perdavimo sistema – 2014 m. transportuota 4637,9 mln. m3 gamtinių dujų (beveik 4 proc. proc. mažiau nei 2013 m.). Nuo 2010 m. gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo apimtys mažėja ir 2014 m. buvo paskirstyta 761,4 mln. m3 gamtinių dujų, patiekta – 1400,4 mln. m3.
• Iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos kiekis 2014 m. siekė 1 463 GWh ir, palyginus su 2013 m., mažėjo 2,5 proc. (1 501 GWh). Daugiausia elektros pagaminta vėjo (43,5 proc.) ir hidroenergijos (26,8 proc.) jėgainėse, mažiausia – saulės jėgainėse (4,9 proc.).
• Komisijos reguliuojamos šilumos sektoriaus įmonės 2014 m. realizavo (pardavė) 7 104 GWh šilumos, palyginimui, 2013 m. realizacija siekė 7 585 GWh. t. y. buvo beveik 7 proc. didesnė.

2014 m. veiklos ataskaita.
2014 m. veiklos ataskaitos pristatymas.