Naujai išleista knyga „Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas\”

\"\"

Naujai išleista knyga „Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas. Trečias pakeistas papildytas leidimas\”. Autorius – Gediminas Isoda.

Leidinyje pateikiamos pagrindinės žinios, reikalingos įrengiant instaliaciją bendros paskirties objektuose – gyvenamuosiuose namuose, įstaigose, pagalbiniuose pastatuose. Aprašomi elektros instaliacijos būdai, jos elementai, apsaugos įrenginiai. Kadangi daug konkrečių instaliacijos montavimo klausimų lietuviškoje nei norminėje, nei techninėje literatūroje nenagrinėta, tai daug medžiagos pateikiama pagal veikiančią IEC, EN  ir LST EN normų reikalavimus. Leidinyje panaudota daug teiginių iš DIN VDE normų.

Šis leidinys orientuotas į elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterių specialybei keliamus reikalavimus, atitinkančius pradinio elektrotechninio parengimo lygį pagal Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių kvalifikaciją.

Lietuvos elektros energetikos asociacija rekomenduoja knygą energetikos įmonėms, statančioms, montuojančioms ir eksploatuojančioms elektros įrenginius bei rengiant elektros energetikos specialistus.

Dėl knygos įsigijimo kreiptis į leidėją UAB Neutralė, Vilnius, Žirmūnų g. 67A, dir. Vytautas Martinkėnas, tel. 869940042, arba el. paštu vytautas@neutrale.lt, arba julija@neutrale.lt.