Energetikos įmonių grupės pertvarka įsibėgėja – išrinkta VAE Stebėtojų taryba

Finansų ministerija tęsia patikėjimo teise valdomos valstybės energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo pertvarką pagal pažangiausią tarptautinę praktiką. 2013 m. liepos 16 d. vienintelės UAB „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) akcininkės, valstybei atstovaujančios Finansų ministerijos, sprendimu buvo pakeisti bendrovės įstatai ir 4 metų kadencijai išrinkta septynių narių Stebėtojų taryba.
Finansų ministro Rimanto Šadžiaus įsakymu nepriklausomais VAE Stebėtojų tarybos nariais patvirtinti: Antanas Danys – viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos narys, buvęs „Swedbank“, AB valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas, Šarūnas Kliokys – UAB „Avestis“ direktorius ir valdybos pirmininkas, UAB „Šiaulių plento grupė“, UAB „Kilimai“ valdybos pirmininkas bei dr. Virginijus Lepeška, UAB „Organizacijų vystymo centras“ steigėjas ir valdybos pirmininkas.
Finansų ministerijai Stebėtojų taryboje atstovauja finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas, Energetikos ministerijai – energetikos viceministrė Žydrūnė Juodkienė, Ūkio ministerijai – ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, Vyriausybės kanceliarijai – Ministro Pirmininko patarėjas Tomas Garasimavičius.
Artimiausias Stebėtojų tarybos darbas – išsirinkti tarybos pirmininką ir ketverių metų kadencijai išrinkti patronuojančios bendrovės valdybą.

Priežiūrą vykdančios Stebėtojų tarybos, kuriose dirbs nepriklausomi nariai ir akcininkų atstovai, taip pat bus renkamos ir listinguojamose grupės įmonėse AB LESTO ir Lietuvos energija, AB. Kolegialiai bendrovėms vadovaus iš įmonių darbuotojų sudarytos valdybos.

Įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelį numatyta įdiegti iki 2013 m. spalio. Tuo laikotarpiu patronuojančiąja bendrove, atliekančia grupės korporatyvinio valdymo funkcijas taps UAB Lietuvos energija, o dabartinę Lietuvos energija, AB planuojama pervadinti AB Lietuvos energijos gamyba.

Pertvarkant energetikos įmonių grupės valdymą, ateityje numatyta perkelti Visagino atominės elektrinės projekto veiklą į dukterinę įmonę UAB „VAE SPB“.