Į Asociaciją priimti nauji nariai: UAB \”Elga\” ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

2013-06-06 Asociacijos Tarybos posėdyje į Asociaciją priimti nauji nariai: UAB \”Elga\” ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.
Posėdyje svarstyti energetikos įrenginių statybos taisyklių rengimo klausimai, užsakovų ir rangovų santykiai bei kiti klausimai. Posėdžio protokolas išsiųstas Asociacijos nariams.