Asociacijai – 15-os metų sukaktis

\"\"Birželio 5 d. sukanka 15 metų nuo Asociacijos įkūrimo dienos. Trumpai prisiminkime jos įkūrimo ir veiklos istoriją.

1992-1997 m. laikotarpiu vyko energetikos sektoriaus restruktūrizacija, kūrėsi privačios statybos – montavimo įmonės, šilumos sektorius buvo atskirtas nuo elektros. Naujai pradėjusios veiklą įmonės turėjo persiorientuoti prie rinkos sąlygų. Tapo akivaizdi būtinybė energetikams susiburti į vienijančią asocijuotą struktūrą.
Elektros energetikos asociacijos įkūrimo iniciatoriumi tapo Rimvydas Rukšėnas. Buvęs akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ generalinis direktorius ir turėjęs per 30 metų patirtį energetikos sistemoje, puikiai žinojo ir įmonių poreikius. Asociacija buvo įregistruota Vilniaus m. savivaldybėje 1998 m. birželio 5 d. Ją įsteigė 5 energetinės įmonės ir 5 energetikos statybos organizacijos: AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Ekoelektra“, UAB „Stella Vitae“, UAB „Stella Vitae ir partneriai“, AB „Elga“, UAB „Termesta“, AB „Klaipėdos energetika“, UAB „Vilniaus energetinė statyba“ ir UAB „Lietemas“.
2000 m. prie Asociacijos prisijungė Energetikos statybos organizacijų asociacija ir stambiausia Lietuvos energetinė įmonė AB „Lietuvos energija“. Mūsų pavyzdžiu pasekė ir latviai, įkurdami Latvijos elektros energetikos asociaciją jungiančią elektros energetikos ir energetikos statybos įmones.
Pirmaisiais Asociacijos veiklos metais aktualiausi buvo užsakovų atsiskaitymų rangovinėms organizacijoms klausimai.
1999 m. Asociacija užmezgė ryšius su Europos elektros energetikos sąjunga EURELECTRC, o 2003 m. tapo šios sąjungos tikruoju nariu. Tai lobistinė organizacija, vienijanti 33 tikrųjų Europos šalių narių, 10 asocijuotų Europos šalių.
Lietuvos elektros energetikos asociacija buvo viena iš 2001 m. liepos 5 d. įkurtos Lietuvos energetikų sąjungos (LES) steigėjų. Nuo 2004 m. ši sąjunga pavadinta Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu ir atstovauja Lietuvai Pasaulio Energetikos Taryboje (World Energy Council –WEC), kuri vienija apie 100 pasaulio šalių, gaminančių 92 proc. pasaulio elektros energijos. Lietuvoje Komitetas jungia ir atstovauja pagrindiniams energetikos sektoriams: elektros, šilumos tiekimo, branduolinės energetikos, naftos gavybos, atsinaujinančių energijos išteklių  ir kitiems.
2002 m. Asociacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Latvijos ir Estijos energetikos asociacijomis
2003 m. asociacija kartu su kitais dalininkais įkūrė Lietuvos energetikos muziejų ir rūpinasi jo išlaikymu.
R. Rukšėno iniciatyva ir pastangomis 2003 m. įteisinta energetikų profesinė šventė – Lietuvos energetikų diena, švenčiama kasmet balandžio 17 d., t.y tą dieną kai 1892 m. Rietave Oginskio dvare pradėjo veikti pirmoji elektrinė Lietuvoje.
Asociacijos prezidentui Rimvydui Rukšėnui nebuvo lemta įgyvendinti visų savo sumanymų – sunki liga jį išplėšė iš mūsų tarpo 2007 m. liepos 12 d.
Nuo Asociacijos įkūrimo ilgus metus joje dirbo Rimgaudas Rastenis, Vytautė Matkevičiūtė, vėliau įsijungė Gintaras Adžgauskas, kuris 2007-2008 m. buvo Asociacijos prezidentas.
2008 m. Asociacijos prezidentu išrenkamas Vladas Paškevičius, turintis virš 30 metų darbo patirties vadovaujančiose pareigose Vilniaus elektros tinkluose ir AB „Lietuvos energija“.
Asociacija toliau plėtėsi narių skaičiumi bei funkcijų apimtimi. Dabar Asociacija jungia 45 elektros gamybos ir prekybos, energetikos įrangos gamybos, energetikos objektų statybos, projektavimo įmones bei mokslo organizacijas. Asociacijos įmonių metinės pajamos sudaro 600 mln. Lt, darbuotojų skaičius – apie 3000. Asociacija yra aktyvus valstybės institucijų, susijusių su elektros energetika, socialinis partneris, nuolat teikiantis pasiūlymus teisės aktams ir dalyvaujantis juos svarstant.
Asociacijos tikslai yra apibrėžti visuotinio narių susirinkimo patvirtintuose įstatuose. Asociacija vykdo veiklą pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą veiklos programą.

Sveikiname Asociacijos įmonių darbuotojus su Asociacijos įkūrimo 15-mečiu, dėkojame už bendradarbiavimą, jūsų iniciatyvą bei pasiūlymus ir linkime sėkmės Jūsų sudėtinguose ir atsakinguose darbuose.