Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID, AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros plano 2015-2024 m.Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID, AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–330–110 kV tinklų plėtros plano 2015–2024 metais.

Elektros energetikos įstatymas numato pareigą perdavimo sistemos operatoriui LITGRID, AB kiekvienais metais iki liepos 1 d. parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą, kuriame nurodoma svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga įrengti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, bei numatomi visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros planas 2015-2024 m.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt