2015-03-03 įvyko visuotinis Asocacijos narių susirinkimas2015 kovo 3 d. įvyko visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Asociacijos Tarybos 2014 m. veiklos ataskaita.
2. Asociacijos 2014 m. finansinė ataskaita.
3. 2015 m. veiklos programa.
4. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas.
5. 2015 m. biudžeto projektas.
6. 2015 m. nario mokestis.
7. Asociacijos buveinės adreso pakeitimas.
8. Kiti klausimai:
8.1. Lietuvos energetikų dienos organizavimas.

Susirinkimo protokolas išsiųstas Asociacijos nariams.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt