Asociacija vykdo statybos specialistų profesinių žinių vertinimąLietuvos elektros energetikos asociacija yra įgaliota organizacija, kuri pagal STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ turi teisę tikrinti statybos inžinierių profesines žinias.

Statybos specialistų profesinių žinių vertinimas vykdomas pagal šias statybos darbų sritis:

projekto dalys (pagal STR 1.04.04:2017), programos žymuo E-162-17-LEEA:

- elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos);
- procesų valdymo ir automatizacijos;
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
- apsauginės signalizacijos;
- gaisrinės signalizacijos.

specialieji statybos darbai (pagal STR 1.06.01:2016), programos žymuo E-172-18-LEEA:
elektrotechnikos darbai:
- elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;
- elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas;
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Kontaktai: projektų vadovė Aušra Kalinauskienė, tel. +370 639 44686, el. paštas  ausra@leea.lt.

Profesinių žinių vertinimo egzaminų grafikas 2022 m.

Pprofesinių žinių vertinimo įkainiai

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-162-17-LEEA E-172-18-LEEA

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-172-18-LEEA.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt