2018 m. vasario mėn. konkursas „Mąstyk – dirbk saugiai 2018“Verslo Aljansas bei Mastyk saugiai ir Dirbk saugiai

Asociacijos narė UAB “Verlo Aljansas” trečią kartą organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų profesinių žinių konkursą „Mąstyk – dirbk saugiai“ (toliau Konkursas). Konkursas rengiamas 2018 metų vasario mėnesį.

Konkurso tikslas – skatinti darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau DSS) specialistų kvalifikacijos kėlimą, domėjimąsi DSS ir sudaryti visiems norintiems galimybę patikrinti savo žinias įvairiose DSS srityse.

Pagrindinės Konkurso klausimų temos:
- teisinis DSS reglamentavimas;
- saugus pavojingų darbų organizavimas;
- profesinės rizikos vertinimas, rizikos šalinimo priemonės;
- kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimas, naudojimas.

Konkurso eiga:
Pirmiausia siūloma atsakyti į bandomuosius klausimus. Jie skirti susipažinti su testavimo sistema ir klausimų struktūra. Atsakymai į bandomuosius klausimus vertinimo sistemoje nefiksuojami. Į bandomuosius klausimus galima atsakinėti neribotą kiekį kartų.

Atrankos etapas
Atrankos etapas vyksta nuotoliniu būdu 2018 m. vasario 1-2 d. Atrankos etape gali dalyvauti visi pageidaujantys įvertinti savo žinias DSS srityje. Šiame etape Konkurso dalyviui pakanka užsiregistruoti Konkurso svetainėje www.dsskonkursas.lt ir atsakyti į pateiktus klausimus. Atrankos etapo klausimai prieinami nuo  2018 m. vasario 1 d. 9 val. (atidaroma interneto prieiga), atsakymų ir užduočių sprendimo laikas – iki 2018 m. vasario 2 d. 24 val. (uždaroma interneto prieiga).

Finalinis etapas
Finale kviečiami dalyvauti 30 geriausių Konkurso atrankos etapo dalyvių. Finalo dalyviai atsakinėja į klausimus raštu dalyvaujant Konkurso komisijai.
Konkurso finalas vyksta metinės konferencijos „Darbuotojų sauga ir sveikata 2018“ metu Kaune 2018 m. vasario 14 d. 8 val. Park Inn by Radisson Kaunas viešbučio konferencijų salėje, Donelaičio g. 27, Kaunas.
Finalo dalyviams, gyvenantiems už Kauno apskrities ribų, Konkurso organizatoriai suteikia galimybę atvykti į Kauną išvakarėse ir nakvoti viešbutyje Magnus Hotel, Vytauto pr. 25, Kaunas.

Daugiau informacijos: “Mąstyk – dirbk saugiai – 2018″.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt