VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras tapo Asociacijos nariuLietuvos elektros energetikos asociacijos tarybos sprendimu priimtas naujas narys – VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.

Mokymo centras - moderni, nuolat tobulėjanti suaugusiųjų profesinio mokymo įstaiga, kurios veikla orientuota į žmogiškųjų išteklių plėtojimą statybos, inžinerinės pramonės, suvirinimo, energetikos, statybos mechanizacijos, transporto srityse.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras padeda įmonėms spręsti įvairias apsirūpinimo darbuotojais problemas. Čia vykdomas darbuotojų profesinis mokymas mokykline arba pameistrystės forma, potencialių darbuotojų atranka, adaptavimas darbo vietoje, įmonėms teikiamos konsultacijos dėl pameistrystės, kvalifikacijų sistemos, profesinio mokymo finansavimo galimybių.

Mokymas vykdomas pagal konkrečias, aktualias esamam laikmečiui, ekonominei situacijai ar net konkrečiam darbdaviui pritaikytas mokymo programas.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre teikiamos mokymo paslaugas asmenims, siekiantiems įgyti bei tobulinti turimą kvalifikaciją. Įgijusiems profesiją centro darbuotojai padeda susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt