VDI paskelbė interaktyvias metodines elektronines rekomendacijasLietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- VDI) įgyvendindama Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017 -2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-256/V-584, 1.2.3 priemonę – parengti interaktyvias metodines elektronines rekomendacijas dėl kritimo iš aukščio prevencijos statybos sektoriuje. Vykdant šį darbą buvo atsižvelgiama į esamą teisinį reglamentavimą, įvykusių nelaimingų atsitikimų statistiką ir analizę, esamus ir galimus profesinės rizikos veiksnius statybos sektoriuje ir tuo pagrindu parengtos bei VDI interneto svetainėje paskelbtos interaktyvios metodinės elektroninės rekomendacijos dėl kritimo iš aukščio prevencijos statybos sektoriuje.
Kritimo iš aukščio prevencijos statybos sektoriuje interaktyvios rekomendacijos.

Daugiau rekomendacijų rasite VDI puslapyje: Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijai: interaktyvios rekomendacijos.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt