Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija skelbia elektros energijos stebėsenos ataskaitasKomisija, vykdydama elektros energijos rinkos priežiūros funkciją bei siekdama užtikrinti skaidrumą elektros energijos sektoriuje, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas už 2012 metus ir 2013 metus.

Esminiai 2012 m. ir 2013 m. įvykiai elektros energijos rinkoje:

• 2012 m. elektros energijos gamybos apimtys siekė 5 662 GWh, t. y.  8,6 proc. daugiau nei 2011 m. (5 215 GWh). 2013 m., palyginti su 2012-aisiais, elektros energijos pagaminta 9,7 proc. mažiau – 5 112 GWh.
 Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose jėgainėse 2012 m. pagaminta 1 156 GWh elektros energijos, t. y. 5,3 proc. daugiau nei 2011 m. (1 098 GWh), 2013 m. gamyba augo 23,2 proc. – iki 1 424 GWh.
 2012 m. importuota 8 873 GWh elektros energijos, eksportuota – 2 341 GWh. 2013 m. importo kiekis sudarė 7 538 GWh, eksporto – 783 GWh. Daugiausia elektros energijos importuojama iš Rusijos, eksportuojama – į Latviją.
 2012 m. elektros energijos biržoje suprekiauta 7 526 GWh elektros energijos, 2013 m. –  5 311 GWh arba 29,4 proc. mažiau nei 2012 m.
 Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą 2012 m. vykdė 27 nepriklausomi tiekėjai, 2013 m. – 25.
Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitos.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt