Pristatytos Pagrindinės Lietuvos energetikos strategijos kryptys2016-11-15 Energetikos ministras Rokas Masiulis pristatė Pagrindines Lietuvos energetikos ateities kryptis.

Pagrindinėse Lietuvos energetikos strategijos kryptyse išvardyti svarbiausi darbai ir projektai, kurių valstybė turėtų imtis, kad pasiektų strateginių tikslų: energetinio saugumo, konkurencingumo, efektyvaus energijos ir energetikos infrastruktūros panaudojimo bei kitų. Didelis dėmesys skiriamas ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrai: planuojama, kad 2050 m. 70 procentų energijos bus pagaminta iš AEI.

Šiuo metu Lietuvoje esantys elektros energijos gamybos įrenginiai (Vilniaus TEC-3, Lietuvos elektrinės 7 bei 8 blokai, kt.) 2020–2023 m. turės būti pakeisti naujais, kad išliktų konkurencingi ir užtikrintų elektros energijos rezervą. Todėl Energetikos ministerija ragina nedelsiant kurti ir taikyti galios rezervo aukcionus, kurie skatintų investuoti į patikimos generacijos plėtrą.

Pagrindinės energetikos kryptys parengtos atsižvelgus į Lietuvos energetikos instituto atliktą analizę bei diskusijose su visuomene, mokslo ir verslo atstovais, valstybės institucijomis bei kitais suinteresuotais asmenimis pateiktus klausimus ir gautas pastabas. Remiantis jomis, ministerija siūlo atnaujinti dabartinę Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją.

Energetikos ministerija siūlo iki 2025 metų nutiesti „LitPol Link 2“ (į Lenkiją) ir „NordBalt 2“ (į Švediją) elektros jungtis. Iki 2022-ųjų turėtų būti pastatytas Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės penktasis agregatas.

Taip pat bus imtasi priemonių apsaugoti valstybės interesus, kuriems grėsmę kelia Baltarusijoje statoma atominė elektrinė.

Pasibaigus ilgalaikei išperkamajai nuomai 2024 m. (arba, įvertinus susidariusias palankias aplinkybes, anksčiau) turėtų būti išpirkta plaukiojanti suskystintųjų gamtinių dujų saugykla „Independence“. Šiam projektui bus siekiama Europos Sąjungos paramos.

Dar viena svarbi kryptis – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti, kad iki 2030 m. energijos intensyvumas neviršytų ES šalių vidurkio;

Pagrindinėse energetikos kryptyse numatyta iki 2020 m., nedidinant elektros kainų vartotojams, papildomai įrengti 250 MW galios vėjo elektrinių sausumoje. Iki to laiko turėtų būti atlikti būtini tyrimai Baltijos jūroje ir priimti sprendimai dėl vėjo energetikos plėtros jūroje.

Pirmą kartą energetikos strategijoje siūloma daugiau dėmesio skirti transporto sektoriui.

Pagrindinėse energetikos strategijos kryptyse taip pat numatyta įšaldyti Visagino atominės elektrinės projektą iki tada, kai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, jis taps ekonomiškai naudingas arba, atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumo aplinkybes, taps būtinas. Tuo metu, įvertinant esamą įdirbį ir galimą bendradarbiavimo potencialą, bus siekiama išnaudoti visas kitas bendradarbiavimo su „Hitachi“ kompanija galimybes – energijos technologijų, efektyvumo ir kitose srityse.

Pagrindinės Lietuvos Respublikos energetikos strategijos kryptys.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt