Prasideda statybos procesų skaitmenizavimas – Asociacija pasirašė sutartįKovo 5 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijoje buvo pasirašyta sutartis viešosios įmonės (VšĮ), kurios tikslas statybos procesų skaitmenizavimas, steigimui. Steigimo sutartį pasirašė ir Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius kartu su 12-ka kitų asociacijų – VšĮ steigėjų.
Nutarimas dėl mūsų dalyvavimo minėtos VšĮ steigime, buvo priimtas Lietuvos elektros energetikos asociacijos visuotiniame narių susirinkime š.m. kovo 4 d., kadangi bet kokia statyba susieta elektros tinklu (išorės ir vidaus) bei elektrotechninės įrangos projektavimu, statyba – montavimu, eksploatacija. Tai aktualu ir mūsų Asociacijos įmonėms, kad jos dalyvautų kūrimo veikloje ir įsisavintų progresyvius projektavimo, modeliavimo bei įgyvendinimo procesus.
Statybos procesuose naudojamą informaciją norima paversti standartizuotu skaitmeninės formos srautu, nuo užsakovo poreikių ir projektavimo iki statybos ir eksploatacijos. Statinio informacinis modeliavimas – tai statinio skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklo etapais, nuo pirminės idėjos iki jo nugriovimo. Skaitmeninės sistemos įdiegimas iš principo reiškia, kad visi statybos procesų dalyviai – užsakovas, plėtotojas, projektuotojas, statytojas, valdytojas – įsipareigoja „kalbėti“ viena kalba, t. y. naudoti vienodo tipo duomenis ir brėžinius. Visi kiekvieno projekto duomenys turi būti „įvilkti“ į vienodą skaitmeninę formą, įdiegiant statybos objektų trimatį modelį, elektroninį projektą standartizuotai apipavidalinant, viešųjų pirkimų konkursams teikiant elektronines paraiškas. Ypač svarbi proceso dalis – nacionalinio statybos klasifikatoriaus sukūrimas.
Skaitmeninė statyba jau sėkmingai veikia užsienio valstybėse. Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti Daniją, Didžiąją Britaniją ir kitas valstybes.
Ambicingi šios iniciatyvos tikslai yra susiję su viešųjų pirkimų skaidrumo didinimu, visų statybos pramonės dalyvių kompetencija ir darbo našumu. Valstybės lygmeniu, skaitmeninė statyba ir BIM metodologija gali padėti sutaupyti valstybės lėšas visuomeninių objektų statybos srityje, jų eksploatavime. Tai yra svarbus procesas ne vien statybos sektoriui, tačiau ir visai šalies pramonei.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt