Pradėjo veikti naujas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis2014-02-27 pradėjo veikti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis www.profesijuklasifikatorius.lt, kuris leis darbdaviams, teikiantiems „Sodrai“ darbuotojų profesijų duomenis, greičiau priskirti reikiamą profesijos kodą.
Naujoje Lietuvos profesijų klasifikatoriaus svetainėje pateikiama klasifikatoriaus duomenų bazė, papildyta metodine medžiaga ir glaustu supaprastintu klasifikatoriaus variantu.
Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pagrindinis siekis – sukurti stebėsenos ir analizės sistemą. Ši sistema leis susieti studijų ir profesinio mokymo absolventus su darbo vieta pagal profesiją ir stebėti jų įsidarbinimą, darbo užmokesčio augimą, išvykimą į užsienį.
Lietuvos profesijų klasifikatorius yra duomenų apie profesijas grupavimo priemonė, padedanti apžvelgti ir analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Lietuvos profesijų klasifikatorius padės įvertinti realių darbo vietų būseną ir dinamiką, o tai svarbu formuojant profesinį rengimą, planuojant investicinius projektus, įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones, teikiant profesinio orientavimo paslaugas, o ypač rengiant ilgalaikes ūkio raidos programas ir įgyvendinant ilgalaikius investicinius projektus. Šie duomenys galės būti naudojami ir moksliniuose tyrimuose.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt