PET Lietuvos komiteto vadovybės susitikimas su Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubo valdybos nariaisSausio 4 d. Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto vadovybė susitiko su Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubo (VU JEK) valdybos nariais. Jaunieji energetikai buvo supažindinti su energetikos sektoriais bei Lietuvos ir pasaulio energetikos aktualijomis. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Jaunuosius energetikus domino Komiteto narių – asociacijų turimos įvairių energetikos sektorių kompetencijos, o komitetas domėjosi aktyvia VU JEK veikla, jų vykdomais projektais, organizuojamais renginiais.

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas atstovauja Lietuvos energetikos sektorius ir jungia pagrindines asociacijas:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją;
Nacionalinę Lietuvos energetikos asociaciją;
Lietuvos elektros energetikos asociaciją;
Lietuvos biomasės energetikos asociaciją LITBIOMA;
Lietuvos vėjo elektrinių asociaciją;
Lietuvos hidroenergetikų asociaciją;
Lietuvos energijos gamintojų asociaciją;
Lietuvos energetikos konsultantų asociaciją;
Lietuvos branduolinės energetikos asociaciją;
Nacionalinę energetikos ekspertų asociaciją.

Komitetas dirba su valstybinėmis institucijomis, priimančiomis sprendimus energetikoje ir teikia savo ekspertinę nuomonę energetikos klausimais, pasiūlymus teisės aktams bei informuoja visuomenę. Komitetas  nuosekliai palaikė atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir energijos efektyvumo didinimą. Tarptautiniu lygmeniu Komitetas aktyviai dalyvauja Pasaulio Energetikos Tarybos darbe, atliekant pasaulines energetikos studijas: Pasaulio energetinės trilemos, Pasaulio energijos išteklių, naujų atsirandančių technologijų bei su jų rezultatais supažindina Lietuvą.

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas jungia įvairių rūšių energetika besidomintį jaunimą, vienija visus, kurie apie energetiką nori ŽINOTI daugiau ir tomis žiniomis DALINTIS su kitais.

VU JEK siekia aktyviai domėtis bei gilinti savo žinias apie įvairių rūšių energetiką techniniu, ekonominiu, ekologiniu bei politiniu aspektais bei savo veikla siekia kelti visuomenės energetikos žinių lygį. Šio klubo VIZIJA – brandi ir raštinga Lietuvos visuomenė energetikos srityje, MISIJA – organizuojant renginius, skleidžiant objektyvią informaciją skatinti domėtis ir taip ugdyti visuomenės energetikos žinių lygį bei prisidėti prie svarbių nacionalinių sprendimų.

PET LK ir VU JEK susitikimas


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt