Paskirtas naujas Lietuvos energetikos instituto direktoriusVadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 24.1-09-P1-304 “Dėl Lietuvos energetikos instituto direktoriaus” dr. Sigitas Rimkevičius 2014 m. gegužės 13 d. paskirtas Lietuvos energetikos instituto direktoriumi penkerių metų kadencijai.

S. Rimkevičius nuo 1985 m. dirba Lietuvos energetikos institute. Jo mokslinė veikla susijusi su branduolinės energetikos srities moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. S. Rimkevičius 1995 m. apgynė daktaro disertaciją “Šiluminės ir hidrodinaminės rutulių įkrovų charakteristikos” energetikos ir šiluminės technikos srityje. Rutulinių įkrovų termohidraulinių charakteristikų tyrimų rezultatai svarbūs, vertinant naujos kartos aukštatemperatūrinių dujomis aušinamų branduolinių rektorių su rutulinėmis įkrovomis saugą. Pastarųjų metų S. Rimkevičiaus mokslinė veikla susijusi su branduolinių įrenginių patalpose vykstančių pereinamųjų ir avarinių procesų tyrimu. 2005 m. S. Rimkevičius su bendraautoriais apdovanotas Lietuvos mokslo premija už paruoštą darbų ciklą “Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą”. S. Rimkevičius kartu su bendraautoriais paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir tarptautiniu mastu pripažintą recenzuotą mokslinę monografiją.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt