Netekome ilgamečio Asociacijos prezidento Vlado PaškevičiausEidamas 74-uosius metus vasario 22 d. Vilniuje mirė Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas VLADAS PAŠKEVIČIUS.

Lietuvos elektros energetikų bendruomenė neteko kvalifikuoto ir nuoširdaus kolegos.
Vladas Paškevičius gimė 1943 m. rugsėjo 1 d. Pečiulių k., Anykščių vls., Utenos apskrityje. Mokėsi Burbiškio aštuonmetėje mokykloje, toliau 1961 m. baigė Vilniaus politechnikumą ir pradėjo dirbti Šiaulių elektros tinkluose techniku. Dirbdamas pradėjo studijuoti Kauno politechnikos Instituto Vilniaus filiale (nuo 1969 m. –VISI), kurį baigė 1971 m.
1967 – 1990 m. dirbo Vilniaus elektros tinkluose dispečeriu, tarnybos viršininku, vyr. inžinieriaus pavaduotoju.
1990 m. Lietuvos energetikos ir elektrifikavimo gamybinio susivienijimo vyr. inžinieriaus pavaduotoju.
1992 m. paskirtas Lietuvos valstybinės energetikos sistemos pirmuoju generalinio direktoriaus pavaduotoju – vyriausiuoju inžinieriumi.
1995 m. tapo AB „Lietuvos energija“ generalinio direktoriaus pirmuoju pavaduotoju.
Nuo 2008 m. – Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas.
Veikla „Lietuvos Energijoje“:
- Lietuvos- Lenkijos tinklų sujungimo studijų vadovas.
- Lietuvos- Švedijos tinklų sujungimo galimybių studijų vadovas.
- Naujos atominės elektrinės pagrindinės studijos vadovas.
- 1994 m. Vašingtone pasirašė trišalę 5-erių metų trukmės bendradarbiavimo sutartį su JAV USEA, ALABAMA POWER ir Lietuvos Valstybine energetikos sistema bei kuravau šį projektą.
- Buvo pranešėjas apie energetiką įvairiose tarptautinėse konferencijose, iš jų 1995 m. Vašingtone, Pasaulio energetikos tarybos kongresuose: Sidnėjuje 2004 m., Hiustone 1998 m. bei daugelyje Europoje organizuotų konferencijų.

Veikla kitose organizacijose:
- Eurelectric (Briuselyje) direktorių tarybos narys 2000 – 2011 m.
- Lietuvos energetikos instituto tarybos narys nuo 2004- 2006 m.
- Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto narys.

2005 m. apdovanotas energetikų Garbės ženklu.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Laimą, dukras Eglę ir Editą, jų artimuosius bei visus jį pažinojusius.

Velionis bus pašarvotas laidojimo namuose “Nutrūkusi styga”. Atsisveikinimas: penktadienį (vasario 24 d.) – nuo 18val., šeštadienį -     nuo 10 val.
 Laidotuvės: šeštadienį  – 14.30 val. Karveliškių kapinėse.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt