Miniforume aptartos Baltijos šalių elektros energijos rinkos aktualijos2014 m. lapkričio 7 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) organizavo 18-ąjį Baltijos šalių elektros energijos rinkos miniforumą.

18-ajame elektros energijos rinkos miniforume pagrindinis dėmesys skirtas Baltijos valstybių elektros energijos perdavimo sistemos operatorių memorandumui dėl tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse ir su 3-iosiomis šalimis principų. Memorandumu AB „Litgrid“, „Augstsprieguma tīkls“ ir Elering AS susitarė dėl šiuo metu galiojančių Estijos ir Latvijos tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo, Lietuvos ir Latvijos tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo bei Tarpsisteminių jungčių pralaidumų, skirtų elektros energijos prekybai, nustatymo bei paskirstymo taisyklių.

Komisija, įvertinusi miniforumo dalyvių išsakytas pastabas ir pasiūlymus, pasikonsultavusi su elektros sistemos naudotojais, taip pat priėmusi koordinuotą sprendimą su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, turės patvirtinti perdavimo sistemos operatorių parengtas perdavimo tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo nustatymą, paskirstymą ir perkrovų valdymą reglamentuojančias taisykles, kurios turi užtikrinti konkurenciją tarp elektros energijos rinkos dalyvių, atskirų rinkos dalyvių ir vartotojų nediskriminavimą bei nustatytos kokybės paslaugų teikimą vartotojams.

Miniforumo dalyviai taip pat aptarė rengiamo elektros energijos balansavimo kodekso nuostatas, energijos efektyvumo mechanizmo įgyvendinimą Lietuvoje, elektros energijos paklausos valdymo aspektus, pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Renginyje pristatytos „Nord Pool Spot“ elektros biržos naujienos, diskutuota apie elektros energijos tiekėjų išsakytas problemas dėl elektros rinkos veikimo.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt