Lietuvos energetikos institutas parengė leidinį “Lietuvos energetika 2012″Lietuvos energetikos institutas parengė kasmetinį statistinių rodiklių leidinį Lietuvos energetika 2012, kuriame pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2009-2012 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodikliais (2011 ir 2012 m.). Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990 ir 2011 metais į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius.

“Lietuvos energetika 2012″.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt