LESTO baigė ES finansuojamą skirstomųjų tinklų modernizavimo projektąElektros skirstymo bendrovė AB LESTO baigė Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuotą projektą „Akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų tinklų modernizavimas“ – jo metu elektros energijos tiekimo patikimumas pagerintas 27 tūkst. elektros energijos vartotojų. Šiam projektui ES skyrė 7,34 mln. Lt paramą, bendra projekto vertė – 43,379 mln. Lt.

Įgyvendinant projektą „Akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų tinklų modernizavimas“, buvo pastatyta nauja transformatorių pastotė. Taip pat modernizuotos: Marių TP, kur vienas iš rangovų buvo Asociacijos narys UAB „Liumenas“, Gubernijos TP – darbus atliko Asociacijos narys AB „Empower“, Rietavo TP – darbus atliko Asociacijos narys A. Žilinskio ir ko UAB ir N. Akmenės TP.  Buvo išplėstos regioninės dispečerinio valdymo sistemos SCADA, rekonstruoti elektros tinklai sodininkų bendrijose „Smiltelė“, „Guboja“ ir „Žilvitis“, taip pat rekonstruota daug kitų elektros skirstymo linijų ir įrenginių. Iš viso projekto metu vietoje senų elektros linijų nutiesta 46,27 kilometrai naujų kabelinių linijų.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt