Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikąValstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką.
Esminiai pakeitimai:
• tarifai bus perskaičiuojami 4 kartus per metus. Iki šių pakeitimų elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai buvo nustatomi visiems metams;
• keičiamas mažos elektrinės apibrėžimas: mažosios elektrinės įrengtoji galia ribojama iki 10 kW;
• mažosioms elektrinėms bus taikomi perteklinės elektros energijos tarifai, kurie taip pat bus tvirtinami ne dažniau kaip 4 kartus per metus. Iki pakeitimų buvo taikomi fiksuoti tarifai.
Komisija planuoja naujus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus nustatyti vasario 28 d.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt