Įvyko AB LESTO, LITGRID AB ir Asociacijos įmonių vadovų susitikimas2013 m. vasario 13 d. įvyko AB LESTO, LITGRID AB ir Asociacijos įmonių vadovų susitikimas.
Susitikimo darbotvarkė:

12.30 – 13.00 val. Dalyvių registracija.
1. Įžanginis žodis. Vladas Paškevičius, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas.
2. 2012 m. rangovinių organizacijų atliktų darbų ir paslaugų apžvalga.
2013 m. investicijos ir darbų apimtys. Darbų ir paslaugų pirkimų nuostatos.
13.10 – 13.50 val. pranešėjas: Virgilijus Žukauskas, AB LESTO elektros tinklo tarnybos direktorius – gen. direktoriaus pavaduotojas.
13.50 – 14.30 val. pranešėjai: Vidmantas Grušas, LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento direktorius; Rimantas Butkus, LITGRID AB Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas – Infrastruktūros plėtros departamento direktorius.
3. Asociacijos įmonių pastabos ir pasiūlymai dirbant AB LESTO ir LITGRID AB objektuose.
14.30 – 15.10 val. pranešėjas: Darius Šeškevičius, Asociacijos Statybos ir darbuotojų saugos komiteto pirmininkas.
4. 15.10 – 15.30 val. klausimai, diskusijos.
Susitikimo prezentacijos išsiųstos Asociacijos nariams.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt