Išleista knyga “Elektros energetikos sistemos pagrindiniai įrenginiai”Asociacijos narė UAB “Mokymų organizavimo grupė” išleido mokomąją knygą “Elektros energetikos sistemos pagrindiniai įrenginiai”.
Knygos bendraautorė yra įmonės bendrasavininkė Jurgita Čenkutė.

Ši mokymo medžiaga skirta elektros įrenginių projektuotojų, montuotojų, eksploatuotojų, dirbančių elektros energetikos sistemoje, mokymui ir savarankiškam mokymuisi. Knygoje pateikta naujausia medžiaga apie izoliacines medžiagas, perdavimo tinklo įrenginius, jų veikimo principus, eksploatavimo ypatumus, pateikta išsami medžiaga apie perdavimo tinklo įvairių pirminių įrenginių rūšis, apie jų veikimo principus, tikrinimą, reguliavimą. Paveikslėliuose ir brėžiniuose pateikti įvairių kompanijų, tokių kaip „Siemens“, „ABB“, „AREVA“ įrenginių parinkimas, jų veikimas ir pagrindiniai reikalavimai priežiūrai.

Knygą galite įsigyti jurgita@mog.lt arba tel. +370 677 29399.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt