Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0007 “Statybos sektoriuje dirbančiųjų darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas”Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – Lietuvos elektros energetikos asociacija (toliau – Asociacija), institucija, atstovaujanti 46 verslo subjektus – energetikos objektų montavimo ir statybos bendroves, projektavimo įmonių bei švietimo, mokslo ir mokymo paslaugų teikimo institucijas.

Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus, juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija yra laisvanoriška elektros energetikos sektoriuje veikiančius subjektus vienijanti organizacija, įsteigta bendriems narių interesams ir tikslams įgyvendinti.

Projektu siekiama apmokyti ne mažiau kaip 849 statybų sektoriaus darbuotojus iš 38 projekto partnerių įmonių, vykdančių veiklą daugiau kaip 6 skirtinguose F sektoriaus “Statyba” posektoriuose (EVRK 2 red.): “Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba”, “Elektros sistemų įrengimas”, “Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas”, “Naujų pastatų statyba”, “Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas” ir kt.

Mokymai bus vykdomi pagal 27 skirtingas mokymų programas. Projektu siekiama prisidėti prie problemos – žemo statybų sektoriaus specialistų  kompetencijos lygio – sprendimo bei sektoriaus įvaizdžio visuomenėje gerinimo. Projektas skirtas statybos sektoriaus specialistų, kurių itin trūksta darbo rinkoje, specialiųjų sektorinių kompetencijų įgijimui, ugdymui ir tobulinimui.

Specialiosios kompetencijos, įgytos projekto metu, suteiks galimybes patenkinti darbo rinkos poreikius. Projekto tikslas – ugdyti statybos sektoriaus darbuotojų specialiąsias sektorines kompetencijas užtikrinant veiklos produktyvumą ir gebėjimą persiorientuoti į kitas ūkio sektoriaus veiklas, didinant statybos sektoriaus konkurencingumą bei gerinant jo įvaizdį.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt