Elektros energetikos įrenginių darbas – stichinių reiškinių spąstuosePernai nepertraukiamam elektros energijos tiekimui tikruoju išbandymu buvo gamtos šėlsmas – dėl gūsingo vėjo, sniego, žaibų iškrovų elektros įrenginiuose be elektros 2017 m. buvo likę per 264,5 tūkst. vartotojų.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) viršininko įsakymu sudarytos komisijos per 2017 m. ištyrė 12 sutrikimų ir vieną energetikos įrenginių avariją, iš kurių keturi sutrikimai ir avarija įvyko dėl stichinių reiškinių.

Pernai ištirtų sutrikimų ir avarijų priežastys sutapo su 2016 ir 2015 m. tirtų sutrikimų elektros energetikos įrenginiuose priežastimis, iš jų dažniausios – stichinių reiškinių poveikis, oro linijų pažeidimas dėl užvirtusių medžių.

Ištirtos avarijos ir sutrikimai, įvykę energetikos įrenginiuose 2017 m.

2017 m. ištirtų avarijų ir sutrikimų suvestinė.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt