Dviem Asociacijos narėm išduoti nauji kvalifikacijos atestataiVadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.07:2012 vykdant statybos montavimo įmonių atestavimą, Aplinkos ministro patvirtinta komisija įvertina ar įmonė pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose statiniuose ir išduoda kvalifikacijos atestatą.

Asociacija parengė ir patvirtino naujas „Elektros energetikos objektų ir įrenginių statybos taisykles“ bei pateikė jas Statybos produkcijos sertifikavimo centrui. Vadovaudamiesi  šiomis taisyklėmis Statybos produkcijos sertifikavimo centras išdavė pirmuosius kvalifikacijos atestatus dviem Asociacijos įmonėms: UAB „Anykščių energetinė statyba“ ir UAB „Elektrifikacijos darbai“.

UAB "Anykščių energetinė statyba"UAB Elektrifikacijos paslaugos


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt