Bendri seminarai užkertant kelią elektros srovės pavojamsPastaraisiais metais kartojasi nelaimingi atsitikimai darbe, kai darbuotojai žūsta arba sunkias traumas patiria dėl elektros srovės poveikio. 2011 m. dėl elektros srovės poveikio šalies įmonėse įvyko vienas, 2012 m. – du mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, 2013 m. – trys, o šiemet dėl šios priežasties jau žuvo 3 darbuotojai.

Siekiant, kad darbuotojų sveikatai ir gyvybei išsaugoti būtų skiriama daugiau dėmesio, kad būtų atsakingai suvokta, kokius skausmingus padarinius gali lemti darbų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai atliekant pavojingus elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo, remonto darbus, Valstybinė darbo inspekcija ir AB LESTO, bendradarbiaudama su Lietuvos elektros energetikos asociacija, pradėjo rengti minėtus darbus vykdančioms įmonėms prevencinius seminarus. Du tokie seminarai kovo mėnesį jau įvyko Vilniuje, artimiausiu laiku jie numatomi Kaune, Klaipėdoje, vėliau – Panevėžyje ir Šiauliuose.

Seminaruose kalbant apie darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės kaip esminės nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos sąlygos svarbą, pabrėžta, kad būtina fiksuoti kiekvieną lengvą nelaimingą atsitikimą darbe ar incidentą ir laiku imtis prevencijos priemonių, taip užkertant kelią sunkesnėms nelaimėms.

Nagrinėjant konkrečius sunkius nelaimingus atsitikimus ir žūtis darbe dėl elektros srovės poveikio, išskirti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos būtina vykdyti atliekant darbus šioje srityje: prieš pradedant darbą patikrinti operatyvinius žymėjimus, darbus pradėti tik leidus budinčiam dispečeriui (darbų vadovui, vykdytojui) ir tik nurodytoje vietoje.

Itin akcentuota, kad labai svarbu žinoti, kurie šalia esantys elektros įrenginiai yra su įtampa ir absoliučiai vykdyti reikalavimą ją pasitikrinti indikatoriumi. Diskusijose konstatuota, kad nelaimes dirbant elektros darbus dažniausiai ir lemia, jei šie darbai blogai organizuojami, atliekami nesuderinus veiksmų ar darbuotojui parodžius nereikalingą iniciatyvą – atliekant papildomus, nenurodytus darbus arba sąmoningai rizikuojant, kad darbus padarytų paprasčiau ir greičiau – dirbant neatjungus įtampos.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt