Akredituota UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaigaEnergetikos darbuotojų atestavimą vykdančių įstaigų sąrašą papildė dar viena asmenų sertifikavimo įstaiga – Asociacijos narė UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pripažino šią energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigą atitinkančią Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai“. Bendrovės „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaigai suteikta teisė sertifikuoti elektros ir šilumos energetikos sektorių energetikos darbuotojus.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos iki šios dienos akreditavo sąraše nurodė aštuonias asmenų sertifikavimo įstaigas, tarp kurių yra dvi Asociacijos narės: VšĮ Energetikų mokymo centro Sertifikavimo skyrius ir UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga.

Daugiau informacijos apie akredituotas asmenų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje: Asmenų sertifikavimo įstaigos.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt