2015-02-12 įvyks Asociacijos Tarybos posėdis2015 m. vasario 12 d. įvyks Asociacijos Tarybos posėdis, kuriame bus svarstomos Asociacijos komitetų veiklos ataskaitos, sudėtis bei aprobuojami visuotinio narių susirinkimo dokumentai.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt