2014 rugsėjo 4 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijaŠ.m. rugsėjo 4 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos  ir Lietuvos elektros energetikos asociacijos. Sutartį pasirašė ministras Dainius Pavalkis ir Asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius.

Šalys sutarė bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su profesinio mokymo teisiniu reglamentavimu, profesinio mokymo organizavimu, siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius, praktiniu mokymu, profesiniu mokymu pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma ir kitais profesinio mokymo  klausimais.

Asociacija įsipareigojo dalyvauti ministerijos sudarytose darbo grupėse norminiams teisės aktų projektams, susijusiems su profesiniu mokymu, parengti, taip pat teikti ministerijai pasiūlymus dėl naujų  profesinio mokymo programų, specialistų poreikio ir jų įdarbinimo galimybių įmonėse.

Ši bendradarbiavimo sutartis įgalins Asociaciją aktyviau dalyvauti ruošiant kvalifikuotus specialistus energetikai ir Asociacijos įmonėms.

Sutarties pasirašymas


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt