2014 gegužės 30 d. įvyko profesinio meistriškumo varžybosŠ. m. gegužės 30 d. Asociacija kartu su AB LESTO ir VšĮ Respublikiniu energetikų mokymo centru organizavo AB LESTO ir rangovinių įmonių profesinio meistriškumo varžybas. Varžybose dalyvavo 11 komandų, tame tarpe ir trijų Asociacijos narių komandos: UAB „Anykščių energetinė statyba“, A. Žilinskio ir ko UAB bei UAB „Elektromontuotojas“.

Varžybų rungtys:
Teorinė rungtis,
Apsaugos nuo elektros poveikio priemonių (apsauginių priemonių) parinkimas,
0,4 kV įtampos oro linijų ir oro kabelinių linijų atvadų prijungimas (atjungimas) esant įtampai,
Įvadinio automato jungiklio keitimas įvadiniame apskaitos skyde esant įtampai srovinėse dalyse,
Pirmos pagalbos nukentėjusiam teikimas,
0,4 kV įtampos kabelių galinės movos montavimas ir prijungimas tranzitinėje kabelių spintoje,
10 kV įtampos oro linijos izoliatoriaus keitimas,
Nurodymo darbams elektros įrenginiuose išrašymas.

UAB „Anykščių energetinė statyba“ užėmė I-ąją vietą „0,4 kV įtampos kabelių galinės movos montavimas ir prijungimas tranzitinėje kabelių spintoje“ rungtyje.

Varžybų rezultatai

Varžybų akimirkas galite pamatyti Galerijoje.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt