2014-09-23 įvyko Standartizacijos Tarybos posėdis.2014-09-23 įvyko Standartizacijos Tarybos posėdis.  Į Standartizacijos Tarybos sudėtį įeina ir Lietuvos elektros energetikos asociacijos atstovas Arvydas Sedekerskis. Posėdyje buvo pristatyta: pagrindinės Lietuvos standartizacijos departamento veiklos kryptys ir prioritetai, šiuo metu rengiama Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 2016-2020 m. strategija bei ISO šalių narių praktika taikant standartus, 2014 m. pagrindiniai įvykiai bei struktūriniai pokyčiai Lietuvos standartizacijos departamente, Vartotojų komisijos pakeitimai.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt