2014-03-04 įvyko metinis Asociacijos įmonių vadovų bei AB LESTO ir LITGRID AB vadovų susirinkimasŠ.m. kovo 4 d. įvyko metinis Asociacijos įmonių vadovų bei AB LESTO ir LITGRID AB vadovų susirinkimas.
Dalyvavo AB LESTO ir LITGRID AB vadovai, specialistai bei 45 rangovinių įmonių vadovai, darbuotojai. Susirinkimą organizavo Lietuvos elektros energetikos asociacija. Susirinkimo pranešimai išsiųsti Asociacijos nariams.


Į Viršų

Adresas:
Rinktinės g. 2
LT-09312 Vilnius
Kodas – 124478472

Tel. +370 698 35527
El. Paštas: leea@leea.lt